Modifikační pracoviště

Pracoviště MAWIS (Magnesium Wire Injection System) slouží k dávkové výrobě tvárné litiny v pánvi metodou injektáže plněných profilů. Použitá technologie je nejen hospodárná, přesná a opakovatelná, ale též vysoce ekologická. Celý proces zpracování probíhá v uzavřené komoře. Postup výroby je automaticky řízen výkonným PLC se softwarem provádějícím výpočet dávkování plněného profilu. Reakční zplodiny vzniklé při zpracování touto metodou nemohou pronikat do okolí. Jsou z komory odsávány a zachyceny ve výkonných filtrech.

Rozměry pracoviště MAWIS jsou dané požadovanou hmotností zpracovávané litiny v pánvi.

Modifikační pracoviště