Prorodinná politika

Prorodinná politika

VÚHŽ a.s. je akciovou společností s dlouholetou tradicí, která vytváří pro své zaměstnance optimální pracovní a sociální podmínky s vědomím, že trvalý úspěch společnosti do značné míry závisí na té části jejího kapitálu, která představuje schopnosti, znalosti, dovednosti, pracovní ochotu a nasazení lidí, kteří v ní pracují. I z tohoto důvodu jsme se zapojili do projektu Audit rodina a zaměstnání, jehož cílem je nalezení rovnováhy mezi pracovními povinnostmi a osobními potřebami zaměstnanců.

Audit rodina & zaměstnání je už řadu let uplatňován v Německu, Rakousku a Itálii. Firemní kultura v těchto zemích spojená s prorodinnou personální politikou se rozšířila do společenského povědomí a certifikát auditu je známkou pozitivního přístupu ke slaďování pracovního a rodinného života a také známkou společenské odpovědnosti, kterou ve vztahu k zaměstnancům firmy prokazují.

S hrdostí můžeme říct, že jsme se stali jednou z šestnácti společností v České republice, které úspěšně zavedly prorodinná opatření, k nimž se zavázaly při vstupu do projektu „Audit rodina & zaměstnání“. Tzv. Plný certifikát byl předán zástupci naší společnosti Ing. Daniele Spišákové, vedoucí personálního oddělení, dne 24. února 2014 na konferenci, která završila kampaň MPSV a Národního centra pro rodinu, zaměřenou na slaďování pracovního a rodinného života ve firmách.