Kdo jsme

Jsme výrobně-obchodní firma, která profituje z úspěšných aktivit bývalého výzkumného ústavu založeného v roce 1948. Zaměstnáváme více než 300 pracovníků v šesti střediscích s různorodým zaměřením. Orientujeme se především na zahraniční trhy v oblasti speciální hutní výroby a dodávek automatizačních technologií pro tento průmysl. Naše produkty a služby však stále častěji nacházejí uplatnění také ve strojírenském, energetickém a automobilovém průmyslu.

AUTOMATIZACE

Středisko Automatizace se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou, testováním a zpracováním projektů hladinoměrů pro nová nebo modernizovaná kontilití. Dále pak zajišťuje uvádění těchto produktů do provozu u zákazníka, technickou podporu, opravy a servis. Automatizace nabízí i další produkty, které souvisejí s měřením hladiny na kontilitích. Středisko zaměstnává celkem 45 zkušených pracovníků, díky nimž se měření VÚHŽ stalo synonymem pro měření hladiny tekuté oceli v krystalizátoru na bramových kontilitích. Automatizace postupně rozšiřuje portfolio výrobků na základě výsledků výzkumu a vývoje střediska.

VÁLCOVNA

Středisko Válcovna se zabývá výrobou speciálních ocelových profilů válcovaných za tepla s vysokou rozměrovou přesností. Tyto profily slouží jako polotovar pro další strojní opracování nebo tváření. Převážná část produkce je z konstrukčních a uhlíkových ocelí. Zbývající část je z legovaných, automatových a korozivzdorných ocelí. Válcovna s roční kapacitou 8000 tun zaměstnává celkem 50 pracovníků v dělnických a technických profesích. Je zaměřena převážně na dodávky speciálních válcovaných profilů pro automobilový průmysl.

SLÉVÁRNA

Středisko Slévárna se zabývá výrobou odlitků technologií odstředivého lití z litin, ocelí a legovaných materiálů, a to včetně dvouvrstvého lití. Mezi současný nosný sortiment patří především odlitky z chromových ocelí, redukovací a kalibrovací válce, krmivářské a potravinářské mlecí válce a motorové vložené válce. Roční výroba Slévárny se pohybuje kolem 2000 tun. Zaměstnává celkem 30 zaměstnanců. Finální opracování i případné povrchové úpravy odlitků zajišťují další střediska VÚHŽ – Nástrojárna a Povlakovací centrum.

NÁSTROJÁRNA

Středisko Nástrojárna se zabývá výrobou přesných nástrojů a strojních dílů. Je však schopna dodat také technologická zařízení v podobě jednoúčelových strojů, a to podle výkresové dokumentace zákazníka či pomocí vlastní konstrukce. Nástrojárna nabízí také služby reverzního inženýringu a repase forem. Středisko zaměstnává celkem 50 kvalifikovaných zaměstnanců. Zajišťuje služby také ostatním střediskům VÚHŽ (opracování odlitků, kalibrace válců, výroba těles snímačů apod.). Rozsáhlý moderní strojový park je základem precizní výroby i služeb.

POVLAKOVACÍ CENTRUM

Činnost střediska je zaměřena především na povlakování, leštění, nitridaci a ve spolupráci se střediskem Nástrojárna na výrobu nástrojů. Pro zajištění komplexního servisu v oblasti povlakování jsou k dispozici technologie PVD, PACVD a CVD. Tyto technologie umožňují plnit požadavky zákazníků z mnoha odvětví nejen průmyslu, ale například i zdravotnictví nebo potravinářství. Díky struktuře a vybavení společnosti VÚHŽ, středisko Povlakovna zajišťuje pro své zákazníky také služby v oblasti oprav nástrojů a forem a v neposlední řadě také v oblasti měření a analýz.

LABORATOŘE A ZKUŠEBNY

Zkušební laboratoře jsou akreditovány v souladu s ISO/IEC 17025, jsou členem SČZL. Zajišťují spolehlivé služby v oboru materiálových analýz, zkušebnictví a certifikace hutních výrobků typu 3.2 dle EN 10208. Zabývají se materiálovým, korozním a procesním inženýrstvím, přičemž tyto činnosti jsou jak rutinního, tak i expertizního charakteru, včetně řešení VaV projektů. Nově nabízí také certifikovanou PEO anodizaci Al a Mg slitin a anodizaci titanu a jeho slitin dle AMS 2488 pro zdravotnické prostředky a letecký průmysl.