Nákup

Věra Dejmalová, centrální nákup, slévárna, válcovna
Tel.: +420 558 601 602
E-mail: dejmalova@vuhz.cz
Naděžda Pavlíková, centrální nákup, nástrojárna, údržba
Tel.: +420 558 601 652
E-mail: pavlikova@vuhz.cz
Hana Koláčková, nákup - nástroje
Tel.: +420 558 601 614
E-mail: kolackova@vuhz.cz
Petr Pánek, nákup – Automatizace
Tel.: +420 558 601 278
E-mail: panek@vuhz.cz