Partnerské organizace

Svaz sléváren

logo

Svaz průmyslu a dopravy ČR

logo

Národní strojírenský klastr

logo

Moravskoslezský automobilový klastr

logo

Ocelářská unie

logo

Česká hutnická společnost

logo

Sdružení českých zkušeben a laboratoří

logo