Historické milníky

1948
založení Ocelářského výzkumného ústavu
1972
zahájení výroby odstředivě litých odlitků
1985
první instalace snímače hladiny tekuté oceli v krystalizátoru na bramovém kontilití
1989
zahájení komerční výroby speciálních profilů
1992
privatizace a reorganizace výzkumného ústavu na akciovou společnost
1994
založení Povlakovacího centra (pod původním názvem Metaltest)
2007
nový vlastník firmy – Třinecké železárny (součást Moravia Steel)
2012
investice do nových CNC strojů a transformace divize Strojírna na Nástrojárnu
2013
zprovoznění 2 nových PVD povlakovacích jednotek
2017
modernizace válcovny speciálních profilů