Plynové regulační stanice

Nabízené regulační a řídicí systémy jsou vyráběny na míru podle požadavků zákazníka. K měření průtoku jsou využívány přesné elektronické průtokoměry, fungující na hmotnostním principu. Jedná se o:

  • regulační a řídicí systémy pro dmýchání inertních plynů do nístěje EIP
  • zařízení pro regulaci průtoku inertního plynu automatických rychlospojek
  • testery porézních tvárnic, dmyšen a trysek

Regulační, diagnostické a komunikační funkce jsou realizovány pomocí PLC Siemens.

Všechna zařízení volitelně umožňují připojení k nadřazenému řídicímu systému.

Plynové regulační stanice