Benefitní systém

Benefitní systém

VÚHŽ a.s. je akciovou společností s dlouholetou tradicí, která vytváří pro své zaměstnance optimální pracovní a sociální podmínky s vědomím, že trvalý úspěch společnosti do značné míry závisí na té části jejího kapitálu, která představuje schopnosti, znalosti, dovednosti, pracovní ochotu a nasazení lidí, kteří v ní pracují.

Zaměstnanci jsou za pracovní výkon odměňováni nejen formou výdělku, ale také řadou jiných opatření a sociálních výhod, které podněcují kvalitní pracovní výkon a současně kompenzují vlivy pracovního prostředí.