Obecné informace

KONKURENČNÍ VÝHODY

 • Možný AUTOSTART
 • Možné vyhodnocování dvou měřících míst
 • Kompatibilní s MEMS, EMBR a FC MOLD
 • Zařízení nepoužívá nebezpečnou radiaci
 • Zařízení nepotřebuje žádný manipulátor
 • Zařízení pro měření hladiny oceli měří skutečnou hladinu oceli v krystalizátoru
 • Zařízení pro měření hladiny oceli měří "globální" hladinu oceli v krystalizátoru
 • Zařízení pro měření hladiny oceli nepotřebuje žádnou manipulaci ani kalibraci před zahájením odlévání
 • Systém potlačuje vlivy elektromagnetické brzy (EMBR) nebo míchače (MEMS)

PRINCIP MĚŘENÍ

 • Elektromagnetické pole generované budicí cívkou indukuje v roztavené oceli a ve všech okolních vodivých součástech vířivé proudy. Distribuce elektromagnetického pole vířivých proudů závisí na výšce hladiny tekuté oceli v krystalizátoru. Toto pole indukuje ve snímacích cívkách určité napětí. Toto indukované napětí se zesiluje a následně je zpracováno mikroprocesorem vyhodnocovací jednotky.
 • Zorné pole snímače je dostatečně široké, takže snímač měří globální hladinu tekuté oceli v krystalizátoru.

KONSTRUKCE SNÍMAČE

 • Snímač je konstruován podle požadavků a možností konečného zákazníka.
 • Těleso snímače robustní odolné konstrukce je vyrobeno z masivního bloku korozivzdorné žárovzdorné oceli. Ochrana tělesa snímače proti poškození při krátkodobém přelití je zajištěna účinným vodním chlazením.
 • Každý snímač je vybaven odolným ohebným kabelem opatřeným průmyslovým konektorem. V závislosti na místních podmínkách je možno kabel rozdělit použitím spojovacího konektoru umístěného na krystalizátoru nebo v jeho blízkosti. Manipulaci se snímačem je možno usnadnit použitím krátkého kabelu snímače.