Kombinovaná kontilití

Kontilití odlévající výrobky v různých kombinacích. Často bývají kontilití pro odlévání bloků skombinovaná s možností odlévání tvarových předlitků, které nebývají odlévány na strojích uřčených jen pro odlévání tvarových předlitků.

Kombinovaná kontilití