Laboratoře a zkušebny

Provádění rutinních a speciálních zkoušek resp. analýz zejména pro hutnictví a strojírenství, řešitelské aktivity v rámci expertíz a poradenství s vysokým podílem experimentálních prací, výzkumné a vývojové činnosti včetně VaV projektů v oblasti materiálového, korozního a procesního inženýrství a recyklačních technologií. Měření radioaktivity a provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany, nakládání se zdroji ionizujícího záření včetně aplikací radionuklidů a řešení problémů s radioaktivní kontaminací materiálů a procesů.

 

Hlavní kontakty

Ing. Vít Michenka – vedoucí střediska Laboratoří a zkušeben, tel.: 558 601 253, mobil: 606041588, mail: michenka@vuhz.cz
Jana Minářová - sekretariát, tel: 558 601 252, minarova@vuhz.cz
Ing. Stanislav Závodný – manažer kvality, tel: 558 601 162, mobil: 606 779 018, zavodny@vuhz.cz

Nabídka pronájmu

Nabídka nebytových prostor v Dobré u Frýdku-Místku

VÚHŽ a.s., nabízí k pronájmu nebytové prostory v Dobré.

Bližší informace Vám podá:

Ing. Břetislav Bortlíček – správce areálu

e-mail: bortlicek@vuhz.cz

mobil: 720 441 354