Nabídka pro studenty

Pro studenty vysokých škol:

PODNIKOVÁ STIPENDIA

Vybraným studentům 3.–5. ročníků vysokých škol strojního, hutního, elektrotechnického, nebo obecně technického zaměření nabízíme možnost využití podnikových stipendií.

Jste-li student, třetího až pátého ročníku vysoké školy s výše uvedeným zaměřením a rádi byste svou budoucí kariéru rozvíjeli v naší společnosti, pak neváhejte a kontaktujte nás. Projdete-li výběrovým řízením, máte příležitost získat podnikové stipendium po dobu studia. Nejdéle do tří týdnů po ukončení každého semestru předložíte k nahlédnutí váš index na personálním oddělení naší společnosti. Po vykonání státní závěrečné zkoušky nastoupíte do naší společnosti se závazkem setrvat zde po dobu 3-5 let na místě odpovídající Vaší kvalifikaci s možností dalšího osobního rozvoje.

DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

V případě vašeho zájmu o umožnění zpracování diplomové práce si můžete stáhnout na váš počítač Žádost o umožnění zpracování diplomové práce. Vyplněný formulář (soubor) nám můžete zaslat emailem na adresu diplomoveprace@vuhz.cz, nebo vytištěný poštou na adresu firmy, VÚHŽ a.s.

ODBORNÉ PRAXE

Pro studenty zejména v oblastech:

Pro studenty středních škol:

PŘÍSPĚVEK NA STUDIUM

Vybraným studentům středních škol strojního, hutního nebo obecně technického zaměření nabízíme možnost využití příspěvku na studium.
Jste-li studenty střední školy s výše zmíněným zaměřením a rádi byste svou budoucí kariéru rozvíjeli v naší společnosti, pak neváhejte a kontaktujte nás. Projdete-li výběrovým řízením, máte příležitost získat příspěvek na studium po dobu studia. Nejdéle do tří týdnů po ukončení pololetí předložíte k nahlédnutí vaše vysvědčení na personálním oddělení naší společnosti. Po vykonání závěrečné zkoušky či maturitní zkoušky nastoupíte do naší společnosti se závazkem setrvat zde po dobu 3-5 let na pracovní pozici odpovídající Vašemu oboru.

PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU

Vybraným studentům středních škol zejména strojního, hutního nebo obecně technického zaměření nabízíme možnost využití peněžitého daru k financování části vynaložených nákladů na dopravu do školy.

ODBORNÉ PRAXE

Pro studenty zejména v oborech:

Nabízíme:

Nabídka pronájmu

Nabídka nebytových prostor v Dobré u Frýdku-Místku

VÚHŽ a.s., nabízí k pronájmu nebytové prostory v Dobré.

Bližší informace Vám podá:

Ing. Břetislav Bortlíček – správce areálu

e-mail: bortlicek@vuhz.cz

mobil: 720 441 354